The 28 benefits to those reciting the Kṣitigarbha Sūtra are as follows:

 1. They will be protected by heavenly beings and dragons.
 2. They will increase in good mind day after day.
 3. They will accumulate superior wisdom.
 4. They will never regress from Bodhi.
 5. They will be opulent in food and clothing.
 6. They will never suffer from any disease.
 7. They will be far away from flood, fire and disaster.
 8. They will not be stolen from or robbed.
 9. They will be respected by everyone.
 10. Gods and ghosts will help and support them.
 11. A woman may be reborn as a male in the next life.
 12. A woman may be born as a king’s or minister’s daughter.
 13. They will be born with good-looking features.
 14. They will be reincarnated in heaven.
 15. They may be reincarnated as a king.
 16. They will be aware of their former lives.
 17. They will obtain anything they ask.
 18. Their families and relatives will be joyful.
 19. All disasters or accidents will be eliminated.
 20. They will be rid of all bad karma.
 21. They will go anywhere without problems.
 22. They will have pleasant and peaceful dreams.
 23. Their deceased relatives will be far away from suffering.
 24. They will receive the blessings from their past lives.
 25. They will be praised by Buddhas and Bodhisattvas.
 26. They will become intelligent and have a good roots.
 27. They will possess a merciful heart.
 28. They will ultimately realize Buddhahood.

Thank you to all who made this beautiful statue possible for us.

1. Thầy Thích Chân Hiếu
2. Ẩn Danh
3. Ẩn Danh
4. Gia Đình Tâm An – Tâm Lạc
5. Gia Đình cô Phước Bảo
6. Gia Đình cô Linh – Quý
7. Hà Ngô
8. PT Ngọc An
9. A Ba
10. Khai Vinh
11. Ẩn Danh
12. Duy Doan
13. Gia Đình Tina Hà (Ngọc Hiếu)
14. Gia Đình Bé
15. Gia Đình PT Phong – Oanh
16. Ẩn Danh
17. Gia Đình Hà Ulrich
18. Ẩn Danh
19. Gia Đình Ann Trần
20. Gia Đình Christine Trần
21. Gia Đình Tôn Thúy Vân
22. Tâm Quang Định
23. Hồi Hướng cho Hương Linh Hồ Phước Ban – PD Trí Niệm. Mất ngày 6/1/22 DL nhầm ngày 4/12/21 Năm Tân Sửu
24. Tri Ân & Friends
25. Gia Đình Võ Nguyệt
26. Ẩn Danh
27. Ẩn Danh
28. Ẩn Danh
29. Ẩn Danh
30. Gia Đình cô Nhuận Hoa
31. Gia Đình cô Quảng Hương, Tâm Duyên, Diệu Hạnh
32. Ẩn Danh
33. Gia Đình Tth & LN
34. Gia Đình cô Nguyệt Lê
35. Gia Đình cô Nga Lê
36. Gia Đình cô Hương Huỳnh
37. Gia Đình cô Tịnh Nga, Diệu Liên, Phước Hoàn
38. Gia Đình Bình Minh
39. Gia Đình cô Đào, Khánh Linh và Mỹ Linh
40. Gia Đình anh Minh Cường
41. Gia Đình Quảng Mậu Thanh Bình PD Ngọc Yên
42. Gia Đình Bác Từ Lưu
43. Gia Đình Dì Sáu – Wendy Lê
44. Gia Đình Linh Hoa
45. Gia Đình Tịnh Tâm, Mỹ Hiếu, Mỹ Hạnh
46. Gia Đình Sen
47. Gia Đình Chị Phượng & Mr. Josh
48. Gia Đình cô Ngọc Đăng
49. Gia Đình chị Từ Trúc Xuân
50. Hương Linh Nguyễn Siêng
51. Trần Thị Ánh (Đồng Nguyệt)
52. Trần Thị Lan (Đồng Huệ)
53. Nguyễn Ngọc Sương (Diệu Bình)
54. Nguyễn Ngọc Yến (Từ Châu An)
55. Nguyễn Thanh Hiếu
56. Lương Mùi (Tử Chân Hương)
57. Long
58. Hương Linh Nguyễn Tấn Phước, PD Quảng Lượng
59. Hương Linh Phan Thị Đã
60. Vị Ẩn Danh
61. Hương Linh Trần Thị Yến (PD Nguyên Xuân)
62. Từ An Độ
63. Hương Linh Calvin Huy Nguyen – PD Tâm Phước Trí
64. Hương Linh Phan Huỳnh Triệu
65. Hương Linh Nguyễn Thị Giao
66. Hương Linh Mai Văn Lang
67. Hương Linh Nguyễn Thị Hên
68. Hương Linh Mai Thị Thu Ngoan
69. Bác Liên Thủy
70. Hương Linh Mai Thiện Khiêm
71. Hương Linh Ngô Triều Mỹ
72. Hương Linh Nguyễn Thị Xuân Như
73. Võ Văn Sung & Trần Thị Sơn
74. Gia Đình cô Minh Ngộ
75. Gia Đình cô Lệ Kim – Minh Danh
76. Gia Đình Lệ Vinh – Minh Trọng
77. Gia Đình Như Tinh
78. Gia Đình Ngọc Thế
79. Gia Đình Hiền Ngọc
80. Gia Đình Anh Khánh Chị Ngọc
81. Gia Đình Vân Đặng
82. Gia Đình Kim Đặng
83. Ẩn Danh
84. Gia Đình Em Trân
85. Bé Nhi
86. Gia Đình Lyna Trương
87. Gia Đình cô Tuyết
88. Gia Đình chị Thu Vân & Chị Phượng
89. Gia Đình chị Tám Giòn
90. Ẩn Danh
91. Gia Đình cô Từ Tâm Hảo
92. Gia Đình Chị Loan hồi hướng cho vong linh Phạm Ngọc Chung
93. Ba Chị Loan
94. Má Chị Loan
95. Gia Đình Xuyến
96. Gia Đình Hà
97. Gia Đình Chi
98. Gia Đình Hương
99. Gia Đình Trường
100. Gia Đình Chị Loan
101. Gia Đình Sư Tỷ & Sư Huynh
102. Gia Đình David Ngô và Thảo Đoàn Trần
103. Gia Đình Đồng Thành
104. Gia Đình Thiện Tấn
105. Gia Đình Diệu Quả
106. Gia Đình Diệu Hà
107. Gia Đình Thu Trương và Hồ Phước
108. Gia Đình Đuôc Hồ
109. Gia Đình Phù Nui
110. Gia Đình Cô Diệu Lạc
111. Diệu Thảo và Nhóm bạn đạo
112. Ẩn Danh
113. Gia đình cô Tùng DHạnh
114. Gia Đình cô Chúc Hợp
115. Gia Đình cô Diana
116. Gia Đình Nam-Hà – Thụy Quách
117. Gia Đình Thảo
118. Gia Đình cô Cúc
119. Gia Đình cô Linh Tú
120. Vợ Chồng Bé Như và Khiêm
121. Gia Đình Thomas Nguyễn
122. Gia Đình Hà Nguyễn
123. Gia Đình Trang Nguyễn
124. Gia Đình Thanh va Dung
125. Gia Đình Thuy Doan
126. Ba Dieu Truong va Gia Đình Tri Huynh
127. Gia Đình Diep va Bich Hoi huong huong linh Vu Van Lung, Nguyen Thi So PD Dieu Phuoc, Nguyen Van Chan PD Buu Van, Duong Thi Bang PD Dieu Niem.
128. Tam Y
129. Nhu Tinh
130. Thanh Phuoc
131. Trung Ngoc
132. Dieu Lac
133. Binh Ngoc
134. My Hue
135. Gia Đình Hoa va Anh
136. Gia Đình Dung Nguyễn
137. Minh Nguyễn
138. Tam Nguyễn
139. Gia Đình Cuong va Ngoc
140. Bac Dieu Tien
141. Pham Tran Anh Duy
142. Gia Đình Pham Thanh Binh
143. Gia Đình Ha Ly-PD Dieu Tan
144. Gia Đình Tu Chanh Ngoc
145. Gia Đình Thien Hanh
146. Minh va Dieu Quy
147. Gia Đình Hoan
148. Gia Đình Diana Huynh
149. Thanh Ho – PD Tam Tinh
150. Ho Van Be
151. Duong Chau My Van
152. Luong Diem Tuong
153. Gia Đình PT Minh Loc – Dieu Hanh
154. Gia Đình Quang Duc (chua Minh Quang)
155. Gia Đình Diệu Hải
156. Nguyen Thi Phu Hop
157. Ẩn Danh
158. Gia Đình vợ chồng cô Diệu Khang
159. Vợ chồng cháu Hương Thư
160. Gia Đình cô Như Từ
161. Cô Bích Chân
162. Cháu Nguyên Hồ
163. Trần Thị Pháp (Tâm Pháp),Vũ Văn Chình, Lê Trung Chánh
164. Cô Thảo
165. Cô Hòa (Chơn Tín)
166. Chị Chúc Nghiêm
167. Chị Tín Tâm
168. Cô Phượng (Diệu Quí)
169. Cô Hằng Vũ
170. Cô Huệ
171. Vợ chồng Thiện Chí
172. Cô Hạnh Ngọc
173. Hồi hướng cho hương linh Cô Kha Quyên mất ngày 1-11-2021
174. Ẩn Danh
175. Gia Đình PT Thủy Ngọc
176. Thầy Minh Tịnh
177. Sư Cô Huệ Hương Chùa Bửu Hưng in Vancouver
178. Sư Cô Nhật Thu chùa Thiền Quang
179. Vị Ẩn Danh và Gia Đình Bạn
180. Bé Tiên Houston
181. Bé Oanh Houston
182. Gia Đình Cô Kim Chi
183. Gia Đình Cô Phước Bảo
184. Gia Đình Vị Ẩn Danh
185. Gia Đình Vị Ẩn Danh
186. Gia Đình Chị Vân Tam
187. Gia Đình em Hoàng và Thảo
188. Gia Đình Tài và Trân
189. Gia Đình Anh Kháng & Chị Ngọc
190. Gia Đình Vị Ẩn Danh
191. Gia Đình Cô Nhuận Hoa
192. Gia Đình Chú Chân Tâm & Cô Diệu Bạch
193. Gia Đình Cô Lê Thu Nguyệt (Hồi hướng cho mẫu thân HL Trần Thị Tích – PD Phổ Tạo)
194. Gia Đình Cô Lê Thu Nga (Hồi hướng cho mẫu thân HL Trần Thị Tích – PD Phổ Tạo)
195. Gia Đình Tuấn & Linh (Hồi hướng cho mẫu thân HL Trương Thị Như Phượng)
196. Gia Đình Linh Tú
197. Tri Ân và Gia Đình
198. Gia Đình Cô Phước Tâm
199. Gia Đình Tth &Ln (Hồi hướng cho mẫu thân HL Dương Liên Phương – PD Diệu Âm)
200. Gia Đình Dì Hương Lê (Hồi Hướng HL Lê Thị Lộc)
201. Vị Ẩn Danh & Gia Đình
202. Gia Đình Anh Thiện Nghĩa
203. Gia Đình Nathan Tran Stavig PD Huệ Trí
204. Gia Đình Bác Ngọc Phẩm
205. Gia Đình Từ Trúc Xuân
206. Gia Đình Anh Tuấn & Chị Thu và anh Lý hợp & chị Đức Tịnh
207. Gia Đình Vị Ẩn Danh
208. Gia Đình Vị Ẩn Danh
209. Gia Đình Võ Nguyệt
210. Gia Đình Ngọc Nhã
211. Gia Đình Liên Hoa
212. Gia Đình Diệu Minh
213. Gia Đình Tuệ Kiến
214. Gia Đình Vị Ẩn Danh
215. Gia Đình Diệu Tấn (Nhóm Phật Tử Chùa Bửu Hưng)
216. Gia Đình Ngọc Hòa (Nhóm Phật Tử Chùa Bửu Hưng)
217. Gia Đình Võ Hoàng Anh (Nhóm Phật Tử Chùa Bửu Hưng)
218. Gia Đình Ngọc Phúc (Nhóm Phật Tử Chùa Bửu Hưng)
219. Gia Đình Hiếu Ngọc (Nhóm Phật Tử Chùa Bửu Hưng)
220. Gia Đình Trần Thanh Thảo (Nhóm Phật Tử Chùa Bửu Hưng)
221. Gia Đình Trần Thanh Tuấn (Nhóm Phật Tử Chùa Bửu Hưng)
222. Gia Đình Như Từ (Nhóm Phật Tử Chùa Bửu Hưng)
223. Gia Đình Bích Chân (Nhóm Phật Tử Chùa Bửu Hưng)
224. Gia Đình Vị Ẩn Danh (Nhóm Phật Tử Chùa Bửu Hưng)
225. Phật Tử Salem (Nhóm Phật Tử Chùa Bửu Hưng)
226. Gia Đình Phật Tử Ẩn Danh
227. Gia Đình Bác Từ Lưu
228. Gia Đình Tịnh Tâm
229. Gia Đình Bác Mai Ngọc Hải
230. Gia Đình Bác Sung Võ & Sơn T Trần
231. Gia Đình Trần Tấn Đạt
232. Gia Đình Trần Ngọc Anh
233. Gia Đình Quách Mỹ Hương
234. Gia Đình Quách Văn Nghĩa
235. Gia Đình Phương Lưu
236. Gia Đình Vân Trương
237. Gia Đình Hiền Vương
238. Gia Đình Yến Trương
239. Gia Đình Hòa Trác
240. Gia Đình Diệu Hạnh
241. Gia Đình Phượng Vương
242. Gia Đình Hồng Vương
243. Gia Đình Huệ Mỹ Trần
244. Gia Đình PT Bạch Liên
245. Gia Đình PT Diệu Tâm – Mai Thị Huỳnh Trang
246. Gia Đình PT Ngọc Đức – Mai Thị Nhỏ
247. Gia Đình PT Diệu Liên – Mai Huỳnh Yến; PT Phước Hoàn – Mai Huỳnh Giao; PT Diệu Âm Tịnh Nga – Huỳnh Thúy Nga
248. Gia Đình Sơn – Trang
249. Gia Đình Tân và Loan
250. Gia Đình Dũng Nguyễn
251. Gia Đình Diệu Trường & Gia Đình Trí Huỳnh
252. Gia Đình Vân Mai
253. Gia Đình Phạm Thanh Bình
254. Gia Đình Diệu Tiên
255. Gia Đình PT Minh Lộc – Diệu Hạnh
256. Gia Đình Thúy và Quang
257. Gia Đình Diệu Giác
258. Gia Đình Tam Nguyen
259. Gia Đình Giác Sanh
260. Gia Đình Thanh Phước
261. Gia Đình Bà Bình Ngọc
262. Gia Đình Diệu Hải
263. Gia Đình Bác Nguyễn Thị Khái – PD Chúc Hợp
264. Người vô danh thay vì tất cả chư hương linh cúnh dường
265. Gia Đình Quách Ngọc Châu
266. Gia Đình PT Ngọc An – Phát Tăng
267. Gia Đình Mai Trần & Amy Lam
268. Gia Đình Ngọc Thanh
269. Gia Đình Thiện Hiếu
270. Gia Đình Cô Tịnh Tánh
271. Gia Đình Quách Ngọc Linh
272. Gia Đình Lâm Xái Huê
273. Gia Đình Trác Năng Ngọc
274. Gia Đình Nguyễn Vương
275. Gia Đình Nguyễn Mai
276. Gia Đình Quách Văn Hòa
277. Gia Đình Quách Ngọc Quyên
278. Gia Đình Quách Hiền Phước
279. Gia Đình Trương Soy
280. Gia Đình Tịnh Tâm – Bạn Hoa Trác
281. Gia Đình Liên Nguyễn
282. Gia Đình Uyển Dung – Diệu Hạnh
283. Gia Đình Anh Quân – Chi Nu
284. Gia Đình Trinh Duong
285. Gia Đình Hoai An Ho
286. Gia Đình William Khang Ho